Tuesday, October 27, 2020
Home > Beleggen in Aandelen > 4 jaar beleggen in Coca-Cola

4 jaar beleggen in Coca-Cola

Over 3 maanden ben ik alweer 4 jaar eigenaar van aandelen Coca-Cola. Waar veel mensen een stagnerende groei zien en een suikerdrankje waarvan de gloriedagen ver achter ons liggen zie ik ook in 2016 nog steeds een bedrijf dat elk jaar meer geld aan aandeelhouders uit weet te keren.

De koers van het aandeel is volgens velen niet zo spannend, oftewel erg stabiel. Sinds mijn eerste aankoop in 2012 is de koers van destijds $38 opgelopen naar $46 vandaag de dag. Dit is een stijging van 21% over de looptijd van bijna 4 jaar, niet schokkend misschien maar ook niet slecht.

Het belangrijke van een aandeel Coca-Cola is uiteraard het dividend. In 2012 betaalde het bedrijf haar aandeelhouders $1.02 in dividend op jaarbasis.In 2016 zal dit in totaal $1.40 bedragen, dit is een groei van 37%. Gemiddeld zit het dividendpercentage van deze drankjes gigant rond de 3%.

De combinatie van groei in de waarde van het aandeel en de groei van het dividend zorgt ervoor dat de prestaties van dit aandeel op langetermijn veel beter zijn dan je op het eerste gezicht zou verwachten. De groei van het dividend neemt iets af vanwege de dure dollar, dit drukt het inkomen van het bedrijf dat veel omzet buiten de VS behaalt. Ik ga uit van gemiddeld 7% dividendgroei de komende 10 jaar. Dit betekent dat het dividend het komende decennium gaat verdubbelen.

Zo blijkt dat ook een relatief saai aandeel prima rendementen van opleveren!