Tuesday, October 27, 2020
Home > Achtergrond > Dé 3 elementen van Vermogensopbouw

Dé 3 elementen van Vermogensopbouw

Alle verschillende tips en trucks die je wellicht hoort omtrent het rijk worden oftewel creëren van vermogen komen uiteindelijk neer op één van de volgende drie elementen. Indien je één van deze drie elementen erg ‘goed uitvoert’ of alle drie redelijk zul je snel vermogen opbouwen. We bespreken de elementen stuk voor stuk.

Element #1: Geld over houden

Element één is het overhouden van geld, wie elke maand geld overhoudt ziet vanzelf het vermogen toenemen. Andersom is het onmogelijk rijk te worden wanneer je geld tekort komt elke maand. Des te meer je kunt overhouden des te harder je vermogen zal groeien. Echter niet alleen de hoeveel geld die je overhoudt is van belang. Het gaat hier namelijk vooral om hoe groot het deel dat je overhoudt is ten opzichte van het inkomen.

Verdien je elke maand €1.500 netto dan is het erg knap als je €500 weet over te houden (33%). Echter bij een netto inkomen van €5.000 is €500 sparen/overhouden slechts 10% en dus relatief een stuk lager.Wanneer je dit doorrekent naar je moment van rentenieren (of pensioen) heeft dit een groot effect. De persoon die €500 van €5.000 weet te sparen kan over 51 jaar met pensioen terwijl de persoon die €500 van €1.500 weet te sparen al na 25 jaar genoeg heeft om te rentenieren. De verklaring hiervoor is uiteraard dat deze tweede ook een stuk minder uitgaven heeft tijdens het pensioen waardoor er eerder genoeg welvaart is bereikt.

Dit bevestigt weer dat geld overhouden zowel in hoeveelheid en als in percentage een belangrijk element is bij het opbouwen van vermogen.

Bereken je eigen pensioen moment: https://networthify.com

Element #2: Rendement Maken

Met enkel geld op een spaarrekening zetten tegen 1% rente is het erg lastig je vermogen snel te laten groeien. Daarbij houden we nog niet eens rekening met de vermogensrendementheffing van 1,2% op jaarbasis waardoor je dus eigenlijk armer wordt. Hoeveel rendement je wil maken hangt sterk samen met welk risico je wil lopen en hoeveel tijd en moeite je erin wilt steken. Een simpele stap voor veel mensen is het aflossen van hun hypotheek wat vaak al 2 tot 4% ‘rendement’ betekent. Voor nog meer rendement is beleggen een goed alternatief. Er wordt hier vaak uitgegaan van een langetermijn rendement van 6 tot 7% wanneer je bijvoorbeeld in een indextracker (indexfonds) gaat beleggen. Dit is de meest veilige manier van beleggen (er is uiteraard altijd een risico) en levert de meeste mensen uiteindelijk ook het beste rendement op. Zelf beleggen kan uiteraard nog meer rendement betekenen maar vergroot ook het risico aanzienlijk.

Het verschil tussen 1% rente op de spaarbank of 7% rendement met beleggen is enorm op de langetermijn. Wanneer we het vorige rekenvoorbeeld voortzetten en uitgaan van €500 per maand aan sparen/beleggen is het verschil als volgt. Wie de komende 30 jaar €500 per maand spaart en 1% rente krijgt heeft aan het eind vna deze periode €209 duizend bij elkaar gespaard. Wie echter de €500 heeft geinvesteerd in een beleggingsfonds en 7% rendement heeft behaald eindigt na 30 jaar met €588 duizend.

Bereken effect van meer rente/rendement: www.berekenhet.nl/modules/beleggen/meerrente.html

Element #3: Tijd

Wanneer je onbeperkt tijd hebt kun je altijd miljonair worden, zelfs met 10 euro per dag heb je na 273 jaar een miljoen bij elkaar gespaard (rente of rendement niet eens meegerekend!). Zoveel tijd is uiteraard niet reëel maar het verschil tussen 10, 20 en 30 jaar is ook al fors.

Om dit duidelijk te maken gebruiken we onderstaande grafiek. Dit betreft weliswaar een grafiek met 8% rendement maar het exacte getal maakt niet uit. Bedenk je goed dat dit een eenmalige investering van $5.000 betreft!

Die laatste 10 jaar groeit deze $5.000 inleg van $80.000 (in jaar 34) naar $180.000 (in jaar 44). Dit is $100.000 extra rendement op het $5.000 gespaarde bedrag enkel door nog 10 jaar extra tijd te geven. Dit is essentieel om in te zien bij het bepalen van de start voor je pensioenspaarplan.

rente-op-rente-effect

Bron: www.getrichslowly.org

Alle manieren om welvaart te creëren komen in essentie uit op één van deze drie elementen: Geld overhouden, Rendement maken op je vermogen en Tijd.  Wie alle elementen goed kan uitvoeren zal snel vermogen opbouwen maar ook voor degene die slechts één of twee onderdelen kan uitvoeren zal de toekomst er financieel gezien goed uitzien.

Maak je dus niet druk als je bijvoorbeeld erg weinig rendement maakt, als je jezelf genoeg tijd geeft en genoeg opzij zet kom je alsnog een heel eind.

Wie ongeduldig is gaat echter vaak te grote risico’s nemen, laat je niet verleiden tot het zoeken naar hoge rendementen. In het geval van vermogensopbouw geldt altijd: “slow and steady wins the race”.

Samenvattend

Met onderstaande grafiek heeft JP Morgan de belangrijkste elementen rendement en tijd samengevat.

compound-interest-jpmorgan

Bron: http://uk.businessinsider.com